Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0502 "Менеджмент" [Текст] [Текст] : спец. 050201 "Менеджмент організацій" Спеціалізації:050201.02 "Мен-т туристич. індустрії",050201.04"Мен-т готель.-рестор. бізнесу",050201.07"Мен-т виставк. д-ті" Осв.-кваліф. рівень "магістр" / Ф-т ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. – К. : КНТЕУ, 2010. – 34с. – (European credit transfer system (ECTS)). – 18.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У49:Ч518-21+У441.357+У424.14

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'