Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0502 "Менеджмент" [Текст] [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : спец. 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" / Ф-т економіки,менеджменту і права. – К. : КНТЕУ, 2010. – 28с. – 17.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У584.3+У298+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'