Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0501"Економіка та підприємництво" [Текст] [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : спец. 050104 "Фінанси" Магістерські програми 05010401"Державні фінанси", 05010405 "Страховий менеджмент"Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" / Ф-т фінансів та банківської справи. – К. : КНТЕУ, 2010. – 29с. – 18.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У261.7+У262.6-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'