Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво."Напрям підготовки 030508 "Фінанси і кредит" [Текст] [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : проф.спрямування "Державні фінанси","Управління державними фінансовими ресурсами","Страховий менеджмент" / Ф-т фінансів та банківської справи. – К. : КНТЕУ, 2010. – 82с. – 30.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У261.3+У262.6-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'