Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво."Напрям підготовки 030508 "Фінанси і кредит" [Текст] [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : проф. спрямування "Фінанси"("Фінансове посередництво") / Ф-т фінансів та банківської справи. – К. : КНТЕУ, 2010. – 68с. – 26.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У262.2+У262.6-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'