Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво".Напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". Професійне спрямування "Міжнародна економіка". [Текст] [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / Ф-т економіки, менеджменту і права. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 79с. – 28.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У58+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 13

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'