Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" [Текст] [Текст] : напрям підготовки 030509 "Облік і аудит". Професійні спрямування "Облік і аудит у підприємництві", "Державний фінансовий контроль"; освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / Обліково-економічний ф-т. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 76с. – (European credit transfer system (ECTS)). – 28.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У052.229+У052.2-218+У261.8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 15

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'