Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування".Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : проф.спрямування (спеціальність) "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / Ф-т економіки,менеджменту і права. – К. : КНТЕУ, 2010. – 84с. – 30.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У584.3+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'