Електронний каталог

418
А64          Аналіз господарської діяльності [Текст] [Текст] : програма та робоча програма / авт. Є.В. Мних, Н.С. Барабаш; КНТЕУ, Каф. фін. аналізу і контролю. – 537/10 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 62 c. – 18,85.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрям підготовки 030509 "Облік і аудит", професійне спрямування 03050903 "Державний і фінансовий контроль"


ББК У053+У290-93

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 13 13


Теми документа


Статистика використання: Видач: 78 Завантажень: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'