Електронний каталог

420
Ф59          Фінансовий аналіз [Текст] [Текст] : програма та робоча програма / авт. Є.В. Мних, Н.С. Барабаш; КНТЕУ, Каф. фін. аналізу і контролю. – 602/10 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 26 c. – 12,75.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", спеціальність 050106 "Облік і аудит", спеціалізація 05010601 "Облік і аудит у підприємництві"


ББК У053+У290-93

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 22 Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'