Електронний каталог

422
Ф59          Фінансовий аналіз [Текст] [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. Н.М. Бойко; КНТЕУ, Каф. фін. аналізу і контролю. – 617/10 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 58 c. – 15,00.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", спеціальність 050106 "Облік і аудит", спеціалізація 05010601 "Облік і аудит у підприємництві"


ББК У053+У290-93

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 6 5


Теми документа


Статистика використання: Видач: 45 Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'