Електронний каталог

414
А64          Аналіз господарської діяльності [Текст] [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. Т.А. Кумченко; КНТЕУ, Каф. фінансового аналізу і контролю. – 291/10 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 82 c. – 16,54.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрям підготовки 030509 "Облік і аудит", професійне спрямування 03050901 "Облік і аудит в підприємництві"


ББК У053+У290-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 5 5


Теми документа


Статистика використання: Видач: 32

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'