Електронний каталог

413
А64          Аналіз господарської діяльності [Текст] [Текст] : програма і робоча програма / авт. Т.А. Кумченко, В.Ю. Гордополов; КНТЕУ, Каф. фін. аналізу і контролю. – 262/10 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 42 c. – 13,91.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрям підготовки 030509 "Облік і аудит", професійне спрямування 03050901 "Облік і аудит в підприємництві"


ББК У053+У290-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 55

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'