Електронний каталог

          Івахненко, І. С.
    Інвестиційна діяльність в Україні: Сучасний стан та можливості її активізації [Текст] / І. С. Івахненко
    // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-9.


ББК У9(4Укр)0-56

            


Є складовою частиною документа Інвестиції: практика та досвід [Текст]. № 2. – Київ : Библиотека КНТЭУ, 2010. – журнал. – 619,50.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'