Електронний каталог

У9(4Укр)29
З-78          Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:ефективність,державне регулювання,конкурентоспроможність [Текст] [Текст] : зб. наук.ст.студ.,які здобувають освіт.-кваліф.рівень магістра за напрямом підготов. 8.050206 "Менеджмент" спец."Менеджмент ЗЕД". Ч.1 / ред.кол.:А.А.Мазаракі,Т.М.Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.; Каф.міжнар.економіки. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 290с. : іл. – 47.44, 52 пр.


ББК У9(4Укр)298я4+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 45

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'