Електронний каталог

401
Т33          Теорія економічного аналізу [Текст] : Робоча програма / Каф. фін. аналізу і контролю; уклад. Н.С. Барабаш, Т.А. Кумченко, В.Ю. Гордополов. – 683/09 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 34 c. – 11,07.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрям підготовки 030509 "Облік і аудит"


ББК У053

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 14 14


Теми документа


Статистика використання: Видач: 76

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'