Електронний каталог

396
Ф59          Фінансовий аналіз [Текст] : Програма та робоча програма / Каф. фін. аналізу і контролю; уклад. Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 407/09 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 30 c. – 11,45.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрям підготовки 030508 "Фінанси і кредит"


ББК У053+У290-93

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 21 Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'