Електронний каталог

Ж609
Я44          Якість та конкурентоспроможність товарів в умовах глобалізації [Текст] [Текст] : зб. наук. ст. студ., які здобувають освіт.-кваліф. рівень магістра за напрямом підготов. 0503 "Торгівля" спец. "Товарознавство та комерц. діяльн.". Ч.1 / [редкол.: Т.М. Артюх, Г.Ф. Пугачевський, Г.Б. Рудавська та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 297 с. – 41.24, 59 пр.


ББК Ж609я4+У9(4Укр)421.20-803-44+У9(4Укр)421.0-36

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 1 1
Читальний зал 1 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 227

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'