Електронний каталог

У9(4Укр)29
З-78          Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:ефективність,управління та організація,конкурентоспроможність [Текст] : зб. наук.ст.студ.,які здобувають освіт.-кваліфікац.рівень магістра за напрямом підготов. 8.050206 "Менеджмент" спец. "Менеджмент ЗЕД". Ч.2 / ред.кол.:А.А.Мазаракі,Т.М.Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.; Каф.міжнар.економіки. – К. : КНТЕУ, 2009. – 435с. – 35.94, 78 пр.


ББК У9(4Укр)298я4+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 1 1
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 111

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'