Електронний каталог

391
Е45          Економічний аналіз [Текст] : Програма та робоча програма / Каф. фін. аналізу і контролю; уклад. О.М. Брадул. – 126/09 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 22 c. – 10,80.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", спеціальність 050104 "Фінанси", спеціалізація 05010401 "Державні фінанси"


ББК У053

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 69 Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'