Електронний каталог

У049
М21          Мальська, М. П.
    Туристичне країнознавство.Європа [Текст] [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 224с. – Бібліогр.:с.220-221. – 42.00, 1 000 пр.


ISBN 978-966-364-834-7ББК У049(4)я73+Ч518.1я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 5 5
Учбовий фонд 36 29
Читальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 613

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'