Електронний каталог

С7
У45          Українська міграція до Європи та розв'язання пов'язаних із нею регіональних проблем [Текст] [Текст] : збірник матеріалів міжнар. наук. конф. (24 берез. 2008 р., м. Тернопіль) / [за заг. ред. О.С. Власюка ; упоряд.: О.А. Малиновська ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки]. – Київ : Фоліант, 2008. – 200с. : іл. – 40.00.


ISBN 978-966-8474-63-7ББК С72я4+С723.5+У240.7+У9(4Укр)240.7+У049(4Укр-4Тер)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 1 1
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 7

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'