Електронний каталог

386
А64          Аналіз господарської діяльності [Текст] : Методичні рекомендації до лабораторних занять / Каф. фін. аналізу і контролю; уклад. Т.А. Кумченко, О.А. Романенко. – 1006/08 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 42 c. – 6,58.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань 0305 2Економіка і підприємництво", напрям підготовки 030509 "Облік і аудит", професійне спрямування 03050301 "Облік і аудит у підприємництві"


ББК У053+У290-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'