Електронний каталог

У9(4Укр)29
З-78          Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:ефективність,управління та організація,конкурентоспроможність [Текст] [Текст] : зб. наук.ст.студ.,які здобувають освіт.-кваліфікац.рівень магістра за напрямом підготов. 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекон.діяльн.". Ч.1 / Каф.міжнар.економіки; ред.кол.:А.А.Мазаракі,Т.М.Мельник. – К. : КНТЕУ, 2009. – 164с. – 20.99.


ББК У9(4Укр)298я4+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 2 2
Читальний зал 2 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 124

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'