Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : Профес.спрямування (спеціалізації) "Товарознавство та орг.зовніш.торгівлі","Товарознавство та комерц.логістика","Упр.товар.системами та мерчандайзинг".Освіт.-кваліфікац.рівень "магістр" / Товарознавчий факультет. – К. : КНТЕУ, 2008. – 49с. – 13.88.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+Ж609+У40+У421.0-803.81+У43+У9(4Укр)43

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'