Електронний каталог

381
А64          Аналіз господарської діяльності [Текст] : Методичні рекомендації до лабораторних занять / Каф. фін. аналізу і контролю; уклад. В.Ю. Гордополов. – 717/08 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 74 c. – 10,66.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", напрям підготовки 030509 "Облік і аудит", професійне спрямування 03050903 "Державний фінансовий контроль"


ББК У053+У290-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 17

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'