Електронний каталог

147
І-90          Історія економічних учень [Текст] : Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Каф. економічної теорії та конкурентної політики; уклад. Н.В.Квіцинська, Н.В. Попова, В.А. Павлова. – 535/08 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 62 c. – 7,01.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", напрям підготовки 030601 "Менеджмент"


ББК У02

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'