Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво".Напрям підготовки 030504 "Економіка підприємства" [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : професійне спрямування "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг" / Ф-т економіки,менеджменту і права. – К. : КНТЕУ, 2010. – 81с. – 30.00.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У421.21+У421.0-13

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'