Електронний каталог

222
К64          Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу [Текст] : Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання / Каф. готельно-ресторанного та тур. бізнесу; уклад. С.П. Гаврилюк. – 379/06 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 26 c. – 3,80.

   Спеціальність 7.050201 "Менеджмент організацій", спеціалізація 7.050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії"


ББК У49:Ч518

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'