Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0601 "Право" [Текст] = European credit transfer system (ECTS) : Профес.спрямування (спеціальність) "Правознавство" ("Комерц.право","Фінансове право","Правове забезп.безпеки підприємниц.діяльності").Освіт.-кваліфікац.рівень "бакалавр" / Факультет економіки,менеджменту і права. – К. : КНТЕУ, 2008. – 74с. – 19.37.


ББК Ч484(4Укр)+Х303+Х302+Х9(4Укр)303+Х9(4Укр)302

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'