Електронний каталог

          Антопольский, А.
    Электронная библиотека в информационном пространстве вуза [Текст] / А. Антопольский
    // Высшее образование в России. – М., 2008. – № 6. – С. 63-67.


ББК У48+Ч73

            


Є складовою частиною документа Высшее образование в России [Текст]. № 6. – М. : Библиотека КНТЭУ, 2008. – журнал. – 318,60.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'