Електронний каталог

У5
М58          Міжнародна економіка [Текст] : Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В. В. Ковалевський, М. А. Левицький ; За ред.Ю.Г.Козака,Н.С.Логвінової,В.М.Осипова. – 2-ге вид.,перероб.,доп. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 1118с. – 177.00;130.00.


ISBN 978-966-364-629-9ББК У58я73+У584.3я73+У582.6я73+У580.1я73+У9(4Укр)43я73+У012.3я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 7 7
Учбовий фонд 49 49
Читальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 531

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'