Електронний каталог

          Астанин, Д. Ю.
    Методика оценки уровня организации реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) на предприятиях [Текст] / Д. Ю. Астанин
    // Менеджмент в России и за рубежом. – М., 2008. – № 2. – С. 70-80.


ББК У21

            


Є складовою частиною документа Менеджмент в России и за рубежом [Текст]. № 2. – М. : Библиотека КНТЭУ, 2008. – журнал. – 839,70.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'