Електронний каталог

У9(4Укр)29
З-78          Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:ефективність,державне регулювання,конкурентоспроможність [Текст] : Збірник наук.ст.студ.,які здобувають освіт.-кваліфікац.рівень магістра за напрямом підготов. 8.050206 "Менеджмент"спец."Менеджмент ЗЕД" / Каф.міжнар.економіки.Ред.кол.:А.А.Мазаракі,Т.М.Мельник. – К. : КНТЕУ, 2008. – 384с. – 38,55.


ББК У9(4Укр)298я4+У9(4Укр)8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 1 1
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 69

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'