Електронний каталог

Л80
П36          Пищевая химия [Текст] : Учебник для студентов высших учеб.заведений,обучающихся по направлениям:552400 "Технология продуктов питания",655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / А. П. Нечаев, С. Е. Траубенберг, А. А. Кочеткова, В. В. Колпакова ; Под ред.А.П.Нечаева. – 4-е изд.,испр.и доп. – СПб. : Гиорд, 2007. – 636с. : илл.;табл. – Библиогр.:С.611-620. – 129,48.


ISBN 5-98879-011-9;9785901065716ББК Л80-1я73+Е072я73+Р123.0я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 4 4
Учбовий фонд 40 5
Читальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 629

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'