Електронний каталог

У02
М69          Михайло Іванович Туган-Барановський: особистіть, творча спадщина і сучасність [Текст] [Текст] / Під заг.ред.О.О.Шубіна,А.А.Садєкова ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. – Донецьк : Каштан, 2007. – 356с. – 400 пр. – 80.00.


ISBN 966-427-028-8ББК У02(4Укр)+У02+У01

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'