Електронний каталог

          Махмудов, Э.
    Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Узбекистане в свете международного опыта [Текст] / Э. Махмудов
    // Общество и экономика. – М., 2007. – № 8. – С. 65-71.


ББК У9(5Узб)

            


Є складовою частиною документа Общество и экономика [Текст]. № 8. – М. : Библиотека КНТЭУ, 2007. – журнал. – 1164,60.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'