Електронний каталог

У9(4Укр)305/307
С31          Сенишин, О. С.
    Організаційно-економічне забезпечення процесу ділового планування у корпоративному секторі України [Текст] [Текст] : Автореферат дис...канд.екон.наук / Сенишин О. С. ; 08.00.03-економіка та управління національним господарством. – Л. : ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – 20с.


УДК 334.722
ББК У9(4Укр)306.75+У9(4Укр)300-23

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'