Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0501 "Фінанси і кредит" [Текст] : Професійне спрямування (спеціальність) "Фінанси" ("Державні фінанси","Управління державними фінансовими ресурсами","Страховий менеджмент") / Обліково-фінансовий факультет. – К. : КНТЕУ, 2007. – 105с. – (European credit transfer system (ECTS)). – 17,62.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У261.3+У261.7+У262.6-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'