Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 030508 "Фінанси і кредит" [Текст] : Професійне спрямування (спеціальність) "Фінанси",спеціалізація "Фінансове посередництво" / Факультет банківської справи. – К. : КНТЕУ, 2007. – 89с. – (European credit transfer system (ECTS)). – 15,55.


ББК Ч484(4Укр)+У.р+У262.1+У262.2+У262.6-21

            



Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'