Електронний каталог

У290
М50          Менеджмент:теорія і практика.Відповіді.Кейси.Творчі задачі.Тести [Текст] [Текст] : навч.посіб. для студ. вищ. навч.закл. / [авт. кол.: А.А.Мазаракі,Г.Є.Мошек,Л.А.Гомба та інші;за ред. Г.Є.Мошека]. – Київ : Атіка, 2007. – 584с. : іл.;табл. – Бібліогр.: с.577-579. – 44,00.


ISBN 978-966-326-238-3;9789663262383ББК У290-21я73+У212я73+У9(4Укр)290-21я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Бібліографічний відділ 1 1
Науковий фонд 7 7
Учбовий фонд 174 159
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2577

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'