Електронний каталог

Ц
Л24          Лапін, В. М.
    Безпека життєдіяльності людини [Текст] [Текст] : навч.посiб. для студ. вищ. навч.закл. / В. М. Лапін. – 6-те вид.,перероб.і доп. – Київ : Знання, 2007. – 332 с. – Бібліогр.: с.310-312. – 39,00;40.00.


ISBN 966-346-251-5;9789663462516ББК Ц69я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 10 10
Учбовий фонд 80 55
Читальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1268

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'