Електронний каталог

У053
С40          Системний аналіз [Текст] : Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" професійного спрямування 050102 "Економічна кібернетика" / Уклад.:К.Б.Булига,С.Л.Рзаєва. – К. : КНТЕУ, 2006. – 120с. – Бібліогр.:С.119-120. – 10.78.


ББК У053+У.в641+У.в661

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Бібліографічний відділ 1 1
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4 Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'