Електронний каталог

Ц
Л24          Лапін, В. М.
    Безпека життєдіяльності людини [Текст] : Навч.посiбник для студентів вищих навч.закладiв / В. М. Лапін. – 4-те вид.,випр. – Л.;К. : Львiвський банкiвський інститут НБУ;Знання, 2001. – 186с. – Бібліогр.:С.183-184. – 16.80.


ISBN 966-7330-04-4;966-620-097-Х;9789666200979ББК Ц69я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'